ISO Belgesi

TS EN ISO 9001 standardı Uluslararası Standardlar Kuruluşu ( ISO ) tarafından uluslararası standard olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirme Modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslararası Kalite Yönetim Standardıdır.

ISO 9001 Kalite Belgesi almak isteyen firmalar Kalite Güvence sistemlerini bu standartın şartlarına uygun olarak kurmak zorundadırlar.

Günümüzde müşteri tatmini kesinlikle işletmeler için hayati bir unsur haline gelmiştir.Pazarda pay sahibi olmak dolayısıyla kar etmek isteyen işletmeler diğer işletmelerle rekabet etmek durumunda kalmakta ve bu rekabette Kalite kavramı ön plana çıkmaktadır.

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ;

- Maliyetler ve zamandan tasarruf sağlar.
- Verimliliği artırır,
- Servis ve bakım faaliyetleri azalır,
- Müşteri tatmini sağlar,
- Toplam Kalite Yönetimine geçiş için altyapı oluşturur.
- İthalat ve ihracat aşamalarında gümrük engellerini ortadan kaldırır,

Ulusal ve uluslararası pazarda rekabet gücünüzü artırarak rakiplerinizin önüne geçmenizi sağlar.

Birbilen Danışmanlık firmalara ISO 9000 serisi standartlara göre Kalite Güvence Sistemlerinin kurulması konusunda Danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu kapsamda hizmet verilecek firmalar ile sürekli irtibat halinde bulunularak Kalite El Kitabı, Kalite Sistem Prosedürleri, talimatlar ve benzeri türden Kalite Sistem Dokümantasyonu hazırlıklarına nezaret etmek, firma içi Kalite Güvence Yönetimi, Kalibrasyon, İç Kalite Tetkikleri Kalite Planlaması gibi temel konularda eğitimler vermek, belge alımına kadar olan tüm aşamaları planlamak ve uygulamalarında destek olmak gibi çalışmaları kapsamaktadır.

 
 
   
Copyright © 2007 Bir Bilen Danışmanlık. Site Creation by ClickArt