Garanti Belgeleri ve Satis Sonrasi Hizmet Yeterlilik Belgeleri

Bazı sanayi mallarının ithalatında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylı Garanti Belgesinin ilgili gümrük müdürlüğüne ibrazı zorunludur.

Garanti Belgesinin alınabilmesi için öncelikle Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi alınmalıdır.

İthal edilecek malın cinsine göre değişen sayı ve nitelikte TSE Belgeli yetkili servisle servis sözleşmesi yapılmasının akabinde Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi onaylanmaktadır.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgeleri ve Garanti Belgeleri 2 yıl süre ile geçerlidir. 2 yılın sonunda vize işlemi yapılarak belge süresi uzatılabilmektedir.

Bu konuda verdiğimiz hizmetler:
TSE Belgeli yetkili servis sözleşmeleri
Sözleşme yapılacak servislerin sayı ve niteliği ithal edilecek malın cinsine göre değişmektedir. Firmamız, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği kriteri haiz servisleri sizin adınıza bulmakta ve yetkili servis anlaşması yapmaktadır.
     
Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgeleri
Servis Sözleşmelerinin yapılmasının akabinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvurularak Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi alınmaktadır.

Garanti Belgeleri
İthal edilecek malın markası ve cinsine göre Garanti Belgesi düzenlenerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na onaylatılmaktadır.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Vize işlemleri:
Onaylanan Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgeleri 2 yıl süre ile geçerlidir. 2 yılın sonunda vize işlemi yapılmalıdır.

Garanti Belgesi Vize işlemleri:
Onaylanan Garanti Belgeleri 2 yıl süre ile geçerlidir. 2 yılın sonunda vize işlemi yapılmalıdır.

Garanti Belgesi Model İlaveleri

Onaylanan Garanti Belgelerinde yeralan modellere, yeni model ilave edilmek istendiğinde Garanti Belgesi Model İlavesi işlemi yapılmaktadır.

Kullanım Kılavuzu Tercümeleri:
Garanti Belgesi başvurularında Türkçe Kullanım Kılavuzları istenmektedir. Kılavuzların orijinalinden Türkçe'ye çeviri işlemleri bu konuda uzman çevirmenlerimiz tarafından yapılmakta ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın istediği normlara uygun Türkçe Kullanım Kılavuzu hazırlanmaktadır.

Garanti Belgesi Muafiyet İşlemleri:
Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir sanayi malının ithalatının firmanın kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılması durumda garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz. Bu durumda Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nden Garanti Belgesi Muafiyet Yazısı alınır.

 
 
   
Copyright © 2007 Bir Bilen Danışmanlık. Site Creation by ClickArt