MARKA TESCİLİ

Markanızı ve tasarımlarınızı koruma altına almak için daha fazla zaman kaybetmeyin. Markanızı tescil etmek için uyguladığımız süreçler aşağıda kısaca açıklanmıştır.

Ön araştırma:
Tescil başvurusunda bulunmayı düşündüğünüz markanızın aynısı veya benzeri aynı ürün/hizmetler için başka bir firma adına tescilli veya tescil başvurunda bulunulmuş olabilir.Bu durumda başvurunuzun red ile sonuçlanmaması için başvurudan önce mutlaka ön araştırma yaptırın. Birbilen Danışmanlık ön araştırma işlemini ücresiz olarak yapmaktadır.Yaptıracağınız ön araştırma sizi zaman ve para kaybından kurtaracaktır.

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre aşağıdaki durumlarda markalar tescil edilemez. Aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil başvurusunda bulunulmuş bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan (benzer) markalar tescil edilemez.

Ticaret alanında cins,çeşit,vasıf,kalite,miktar , amaç ,değer,coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar tescil edilemez.

Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek ,sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar. Malın özgün yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan ,kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler marka olarak tescil edilemez. Mal veya hizmetin niteliği ,kalitesi veya üretim yeri ,coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar tescil edilemez. Yetkili makamlardan kullanmak için izin alınmaması ve dolayısıyla Paris Sözleşmesi'nin 2 inci mükerrer 6 .maddesine göre reddedilecek markalar, Paris Sözleşmesi'nin 2 inci mükerrer 6 .maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren markalar, Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi'nin 1 inci mükerrer 6 .maddesine göre tanınmış markalar, Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar tescil edilemez. Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olan markalar tescil edilemez.

Yaptıracağınız ön araştırma ile markanızın tescil edilip edilemeyeceği ile ilgili önceden bilgi sahibi olup sizi yalnış bir başvuru yapmanızdan kurtaracaktır.

Marka Tescili:
Markanız tescilli değilse önce Türkiye'de markanızı tescil ettiriniz hemen sonra'da ihracat yaptığınız ya da planladığınız ülkelerde rüçhan hakkı talepli olarak tescil ettiriniz. 556 sayılı Kararname'nin, tescilli markalara sağladığı koruma

Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli markayı, benzerlerini ve halk üzerinde tescilli marka ile karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanılmasının önlenmesini isteme, Tescilin hukuki olarak sağlayacağı tescilli bir markanın başkasına devir edilebilirliği, miras yolu ile intikal edilebilirliği, kullanma hakkının lisans konusu olabilirliği, rehin ve teminat olarak gösterilebilirliği gibi haklardır. Bu tür haklar başvurular için de geçerlidir. Tescilsiz marka kullanımı yasak olmamasına rağmen tescilsiz marka kullananlar, belirtilen bu haklardan yararlanamazlar.

 

 
 
   
Copyright © 2007 Bir Bilen Danışmanlık. Site Creation by ClickArt