Dahilde İşleme İzin Belgesi

Dahilde İşleme İzin Belgesi, yurtdışından veya yurtiçinden hammadde temin ederek yurtiçinde bunu işleyip ihraç edecek firmaların yerli hammaddede KDV'den ithal hammaddede ithalat esnasında alınacak vergilerden ve KDV'den muaf tutulması amacı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nce düzenlenmektedir. Bu belge vasıtasıyla ithalat esnasında ithalattan doğacak vergiler kadar teminat yatırılmakta, belgenin ihracat taahhüdü kapatma işlemleri bittikten sonra yatırılan teminat geri alınmaktadır. Daha önce alınmış ve ihracat taahhüdü kapatılmış belgesi bulunan firmalar için belirli şartlar dahilinde indirimli teminat uygulaması vardır. İndirimli teminat uygulaması ile verilmesi gereken teminatın sadece %10'u yatırılarak ithalat yapılabilmektedir.      Belge başvurusu için gerekli proje, İhracat Genel Müdürlüğü'nün istediği normlara uygun olarak firmamız tarafından hazırlanmaktadır.

Bu konuda verdiğimiz hizmetler:

Dahilde İşleme İzin Belgesi için Proje Hazırlanması
Firma ve ithal-ihraç madde bilgileri ile birlikte Kapasite Raporunun fakslanması halinde başvuru için gerekli formlar tarafımızdan hazırlanmaktadır.
Dahilde İşleme İzin Belgesi alımı
Dahilde İşleme İzin Belgesi başvuruları İhracatçı Birlikleri vasıtası ile yapılmakta, dosya ilgili İhracatçı Birliği tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığı'na gönderilmektedir. Firmamız İstanbul ve Ankara'daki İhracatçı Birliklerine üye olan firmaların İhracatçı Birliği ve Dış Ticaret Müsteşarlığı aşamalarındaki işlemleri, diğer illerdeki firmaların ise Dış Ticaret Müsteşarlığı aşamalarındaki işlemlerini takip etmektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi alımı için gerekli belgeler:
- Kapasite Raporu
- Ticaret Sicil Gazetesi
- İmza Sirküleri
- İlk defa Dahilde İşleme İzin Belgesi alınıyor olması halinde ilave belgeler istenecektir.
- Revize İşlemleri

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithalat ve ihracatı gerçekleştirilecek malların GTİP, fiyat, miktar, cins vs. değişikliklerinde revize işlemi yapılmaktadır.
İhracat Taahhüdü Kapatma İşlemleri
Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmaların, belge süresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde belge ihracat taahhüdünü kapatmak için ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. Firmamız Ankara ve İstanbul'daki ihracatçı birliklerine üye firmaların ihracat taahhüdü kapatma işlemlerinin takibini yapmaktadır.

 

 
 
   
Copyright © 2007 Bir Bilen Danışmanlık. Site Creation by ClickArt