İthal Lisansları ve Gözetim Belgeleri

Türkiye ile muhtelif ülkeler arasında özellikle tekstil ürünlerinde tek veya çift taraflı olarak kota veya gözetim uygulanmaktadır. İthal edilecek ürün kota veya gözetim uygulanan ürünler arasında ise Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden İthal Lisansı veya Gözetim Belgesi alınması gerekmektedir.

Bir malın kota veya gözetime tabi olup olmadığının belirlenebilmesi için menşe ülkesi ve GTİP no.sunu ofislerimize bildirirseniz gerekli araştırma yapılarak tarafınıza bilgi verilebilmektedir.

2004 yılının başından itibaren özellikle Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ve fiyatı düşük bir çok maddeye yerli üreticiye zarar verdiği gerekçesi ile gözetim uygulaması getirilmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti menşeli mallarda ithalat esnasında sıkıntı yaşanmaması açısından, ithalattan önce gerekli araştırmanın yapılmasında yarar vardır.

Alınan İthal Lisanslarının, geçerlilik süresi bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde İthalat Genel Müdürlüğü'ne iade edilmesi zorunludur. Firmamız vasıtasıyla alınan İthal Lisanslarının iade işlemi ücretsiz olarak firmamız tarafından yapılmaktadır. Süresi bittiği halde iade edilmeyen Lisansınız varsa, müteakip İthal Lisansı başvurularınız Müsteşarlıkça değerlendirmeye alınmamaktadır.

Bu konuda verdiğimiz hizmetler:
- Çift taraflı kotalar
- Tek taraflı kotalar
- Çift taraflı gözetimler
- Tek taraflı gözetimler
- Dönemsel kotaların takibi
- Tarife kontenjanları

 

 
 
   
Copyright © 2007 Bir Bilen Danışmanlık. Site Creation by ClickArt