Markanızı ve tasarımlarınızı koruma altına almak için daha fazla zaman kaybetmeyin. Markanızı tescil etmek için uyguladığımız süreçler aşağıda kısaca açıklanmıştır.

Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi

Tescil işlemleri:

Yeni ve ayırdedici niteliğe sahip tasarımların koruma altına alınması işlemidir. Tasarım bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder. Yeni ve ayırt edici tasarımlar belge verilerek korunur.Bileşik bir ürünün bir parçası ile ilgili tasarımın kendi yeni ise ve ayırt edici bir niteliğe sahipse ayrıca korumadan yararlanır.

Devir işlemleri:

Tasarımın tescil başvurusu veya tescilden doğan tasarım hakkı üçüncü şahıslara devredilebilir.

Yenileme işlemleri:

Tasarım hakkı sahibinin veya onun yetkili kıldığı kişinin talebi ve yenileme ücretinin ödenmesi üzerine tescil süresinin uzatılmasına yenileme denir. Tasarımın koruma süresi 5 yıldır. 5 yıldan sonra her 5 yılda bir yenilenmek üzere 4 kere (toplam:4x5+5=) 25 yıl süreyle korunabilir.

 
 
   
Copyright © 2007 Bir Bilen Danışmanlık. Site Creation by ClickArt