CE İşareti

CE İşareti, malların serbest dolaşımını sağlamak için geliştirilen bir Uygunluk Değerlendirme ve İşaretleme Sistemidir. CE İşareti, Fransızca'da "Europenne Conformite" olarak ifade edilmekte olup, Avrupa'ya Uygunluk anlamına gelmektedir.

Bir ürünün "CE İşareti" ni taşıması;


Güvenlik, Sağlık, Çevre, Tüketicinin korunması ile ilgili temel koşulları yerine getirdiğini göstermekte ve o malın AB bünyesindeki ülkelerde hiçbir engelle karşılaşmaksızın dolaşımını sağlamaktadır. CE İşareti bir anlamda ürünler için teknik pasaport niteliğindedir.

Firmamız CE İşareti konusunda aşağıdaki hizmetleri vermektedir:
- Ürün tipinin ve sınıfının belirlenmesi
- Ürün tipine göre risk analizinin yapılması,
- Ürünle ilgili harmonize standartların listesinin araştırılıp hazırlanması ,
- Kararnamenin temel gereksinimlerinin karşılanması için gereken işlemlerin detaylarının hazırlanması
- Ürünün tipine göre gerekiyor ise onaylı kuruluşlarca uygunluk testinin yaptırılması,
- Ürünün teknik olarak açıklanması, kullanma talimatlarının düzenlenmesi
- Uygunluk Beyannamesinin hazırlanması,
- Ürünün genel planı (teknik çizimler,vb)

 
 
   
Copyright © 2007 Bir Bilen Danışmanlık. Site Creation by ClickArt