SIK SORULAN SORULAR

S. Bir malın kota veya gözetime tabi olup olmadığını nasıl öğrenebiliriz?
C . Malın menşe ülkesini ve GTİP numarasını ofislerimize bildirirseniz, gerekli araştırma yapılarak bilgi verilecektir.

S.Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ne gibi desteklerden yararlanabiliriz?
C . İthal ve yerli makinalarda KDV'den muafiyet, ithal makinalarda gümrük vergisinden muafiyet, ihracat yapmanız durumunda Vergi Resim Harç İstisnası desteklerinden yararlanabilirsiniz.

S. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında belgeye kayıtlı makina-teçhizatın tümünü almak zorunda mıyız?
C . Makinaların tümünü almak zorunda değilsiniz. Önemli olan; asgari sabit yatırım tutarı kadar yatırım yapılması.

S. Yatırım Teşvik Belgeleri ekinde onaylanan makina-teçhizat listelerine daha sonra makina-ilavesi yapmak mümkün müdür?
C . Evet, belgenin alındığı mercie başvurularak ilave makinaların onaylanması mümkündür.

S. Dahilde İşleme İzin Belgelerinde yazılı mal miktarının tamamını getirmek zorunda mıyız?
C . Miktarının tamamının getirilmesi değil, ne kadar hammadde girişi yapıldı ise, aynı oranda işlenmiş mal ihracatının yapılması önemlidir. Örneğin; belgede yazılı hammadde miktarının 1/4'ü alınmışsa, belgede yazılı işlenmiş madde miktarının 1/4'ünün ihracatının yapılmış olması gerekir.

S. Dahilde İşleme İzin Belgelerinde ithal ve ihraç maddelere 1'den fazla GTİP yazabilir miyiz?
C . Evet, istediğiniz sayıda GTİP yazabilirsiniz.

S. Dahilde İşleme İzin Belgelerinde yeralan GTİP'lere sonradan ilave yapılabilir mi?
C . Evet, sonradan belgeye GTİP ekletmek mümkündür.

S. İthal Lisansı veya Gözetim Belgesinde malı düşüm yaparak peyderpey çekmek mümkün müdür?
C . Evet, mümkündür. Belge süresi içinde düşüm yaparak çekebilirsiniz.

S. Türk Standartları Enstitüsü'nün verdiği belgeler nelerdir?

C . Ürün ve Hizmet Yeri Belgelendirme Faaliyetleri beş ana grupta yürütülmektedir.
a. Üretim Yerlerinin Belgelendirilmesi
b. Ürünlerin Belgelendirilmesi,
c. Hizmet Yerlerinin Belgelendirilmesi,
d. Laboratuvarların Belgelendirilmesi,
e. Karayolu ile Tehlikeli Atık Taşıyan Araçların Belgelendirilmesi,

S. Ürün TSE'sinin amacı nedir?
C .Türk Standardları Enstitüsü de 1964 yılında uygulamaya koyduğu "Standardlara Uygunluk Belgelendirmesi (TSE Markasını Kullanma Hakkının verilmesi)" ile ürün belgelendirmesini başlatmıştır. Bu uygulama ile başlangıçta üreticilerde standardlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme şuurunun yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır.

S. TSEK nedir?
C .Diğer bir adı; kalite uygunluk markasıdır.(TSEK Markası) TSEK markası, üzerine veya ambalajına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standartlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standartları Enstitüsü'nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

S. TSE Belgesinin vize işlemi yapılmazsa ne olur?
C .TSE Belgesi iptal edilir. TSE Belgesinin alınabilmesi için, tekrar başvuru yapılması gerekir.

S. Kalibrasyon ne demek?
C .Türk Standartları Enstitüsü'nün testten geçirilmesini istediği cihazlar vardır. Bu test aşamasına kalibrasyon işlemi, test sonucunda alınan belgelere de kalibrasyon belgeleri denir.

S. Tescilli markam başka bir firma tarafından kullanılıyor? Bunu engelleyebilir miyiz?

C .Tescilli markanın kullanım hakları tescili alana aittir. Hukuki yollarla markanızın taklidini engelleyebilirsiniz.

S. Marka araştırması yapmak gerekir mi?

C .Önceden tescil edilmiş veya tescil için başvuruda bulunulmuş markalarla aynı sınıfta yapılan başvurlar reddedilir. Bu yüzden zaman ve para kaybına sebep olmammak için başvurudan önce ön araştırma yaptırılmalıdır.

S. Marka tescili kaç yıl geçerlidir?
C .Marka tescili 10 yıllık bir koruma sağlar. Sürenin sonunda 10 yıl daha uzatılabilir. Yenileme 10 yılın bitmesine 6 ay kala yapılırsa Patent Enstitüsü az miktarda bir harç alır. 10 yılı geçerse 6 ay içinde de yenileme istenebilir. Ancak harç miktarı artar. Eğer 10 yılın dolmasından sonra ki 6 ayda geçirilirse marka düşer. Başkaları tarafından alınabilir.

S. Marka tescili yapılmazsa ne olur?
C .Marka tescili yaptırmamak bir takım ticari riskler yanında ortaya çıkacak duruma göre cezai ve hukuki müeyyidelerinde gündeme gelmesine yol açabilir. Yıllarca kullanılan bir ismin değiştirilmesi gibi bir durum ortaya çıkabilir.

S. Başka bir firma adına tescilli bir markayı kullanmanın sonuçları nelerdir?
C .Tescilli bir markayı kullanmak 2 yıldan başlayan 4 yıla kadar çıkabilen hapis ve Milyarı aşan para cezalarını, malların toplatılmasını, maddi ve manevi tazminat ödenmesini gerektirebilir. Cezai ve hukuki yaptırımlar marka sahibinin şikayetine bağlıdır.

S. Tasarım Tescili kaç yıl geçerlidir?
C .Tescil edilen tasarımların tescil koruma süresi 5 yıldır. Her 5 yılda yenilenmek üzere 4 kez yenilenerek en fazla 25 yıl korunabilmektedir.

S. Tasarım tescili hangi tür ürünler için yaptırılır?
C .Tasarım bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder. Tasarım tescili yeni ve ayırdedici niteliğe sahip tasarımların koruma altına alınması işlemidir.Yeni ve ayırt edici tasarımlar belge verilerek korunur.Bileşik bir ürünün bir parçası ile ilgili tasarımın kendi yeni ise ve ayırt edici bir niteliğe sahipse ayrıca korumadan yararlanır.Mobilyadan tekstile hertürlü sektördeki ürünlerin görsel özellikleri tasarım tescili ile koruma altına alınabilir.

S. Patent nedir?
C .Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan "patent hakkı", özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

S. Patent Belgesi buluş sahibine ne gibi haklar tanır ?
C .Patent sahibinin ,üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda yazılanların yapılmasını önleme hakkı vardır. -Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması. -Patent konusu olan bir usulün kullanılması -Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi. -Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması.

S. Faydalı Model Nedir? Patent ten farkı nedir?
C .Türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayi ye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir. Faydalı model koruması elde etme işlemlerinin basit ve ucuz olmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ve araştırma kuruluşlarımızın buluş yapmalarını ve bunları sanayiye uygulamalarını özendireceği düşünülmüştür. Diğer taraftan, özellikle günümüzde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gerçekleştirdiği yeniliklerin, rakiplerce hemen hemen aynısının yapılarak taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur. Küçük ve orta büyüklükteki bu işletmelerin, mütevazi de olsa, bu buluşlarını faydalı model belgesi vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının idamesine hizmet edecektir. Başka bir deyişle, faydalı model koruması, tecavüz fiillerine karşı, patent korumasına oranla daha çabuk ve seri bir işlev görec ek şekilde düzenlenmiştir
S. Patentin ve Faydalı Modelin Koruma süreleri ne kadardır?
C .İncelemeli patentin süresi 20 yıl,incelemesiz patentin süresi 7 yıl ve Faydalı Modelin süresi 10 yıldır.

S. Buluşumuza patent aldık. Bu tüm dünyada koruma sağlar mı?
C .Buluşların patent ile korunması her ülkede geçerli olan ulusal yasalar çerçevesinde sağlanmaktadır. Yani bir buluşun patent ile korunması için, korunma istenen her ülkede patent başvurusunun yapılması zorunludur.Türkiye için yaptığınız başvuru koruma yı sadece Türkiye içinde sağlar.

 

 
 
   
Copyright © 2007 Bir Bilen Danışmanlık. Site Creation by ClickArt